La poesia d’allò viu és la infraestructura de tots els nostres projectes. L’escala 1/, ens permet desplegar una visió sistèmica i holística necessària per a la desestandardització de la producció de les nostres ciutats i de les nostres vides.
De la mà, avancem amb els habitants amb la nostra eina d’“entrevistes exploratòries” i en diàleg amb els nostres clients, per accelerar la transició ecològica, energètica i social i caminar junts per camins oberts a la innovació urbana i arquitectònica.