Conferència de Miquel Lacasta: Ciutats vives: Del Greenwashing al Green Deal

Dimecres 26 de febrer Miquel Lacasta donarà una conferència a l’ETSAV: Ciutats vives: Del Greenwashing al Green Deal

Miquel Lacasta proposa una reflexió sobre els “ecoquartiers” a partir dels exemples de dues ZAC per les quines Archikubik va fer el planejament urbanístic: la ZAC Rouget de Lisle a Vitry-sur-Seine i l’Agrocité GagarineTruillot a Ivry-sur-Seine.
dimecres 26/0272020 – 11h
TAP PUc – TAP PTEf
Aula Taller EAV