Noves tipologies

Carnot Verollot

Densitat no sentida

Ivry-sur-Seine, França

Planificació urbana. 23.270m2 SHON
320 habitatges amb:

  • 116 habitatges socials
  • 1 Residència social de 183 estudis per a joves actius, amb 183 lits,
  • 160 m2 d’equipament públic.
  • Sala municipal
  • Creació d’un carrer públic, per als vianants, d’una plaça i d’un jardí urbà compartit.

Premi FAD Internacional 2015 – seleccionat per l’Observatori per a la qualitat arquitectònica de l’habitatge Île-de-France – CAUE

Promotor: Altarea Cogedim, Expansiel Promotion Valophis Habitat Ville et Vie
Arquitectes urbanistes:
Archikubik
Direcció d’obra::
IC2I
Economista:
IC2I – MEBI
Estructures:
EPDC
Paisatge:
La Compagnie du Paysage
Superfície: 23.270m2 SHON
Fase:
Entregat 2016

Certificats mediambientals:
HQE ; Label Haute Performance Energétique cible BBC 2005 (Bât. C,CC,D) ;
Certifications Quatitel et H&E profil A référence BBC Effinergie (Bât. A,B,E,D3); Bât D3; Certification HQE/RT 2012


Notícies relacionades