Urbanisme

Écoquartier Rouget-de-Lisle

Vitry-sur-Seine, França

Planificació urbana de 136.000 m2.

  • 65.000 m2 habitatges
  • 65.000 m2 activitats
  • 5.000 m2 comerç
  • 1.000 m2 equipaments

Premi Futurs Possibles 2014

Vitry-sur-Seine es presenta com una ciutat tallada en dos per l’avinguda Rouget de Lisle (RD5). A la vegada, és una ciutat formada per diferents centralitats amb usos ben diferenciats. El tercer element de comprensió de la ciutat és l’existència d’una topografia est-oest marcada pels turons on se situa el Parc Départemental des Lilas i la vista que, des d’aquests, s’estén cap a la Vall del Sena.

Aquests tres elements són rellevants per trobar un principi operatiu estructurador del cosit urbà. Consisteix a considerar la ferida urbana generada per la carretera nacional com una oportunitat urbana. La seva requalificació en bulevard urbà permet introduir el concepte d’espai públic dúctil, en estret intercanvi amb espai privat participatiu (epp). Un espai públic seqüencial, porós, marcat per una trama transversal vegetal que prové dels turons i que treballa com a eco-connectors. Els corredors ecològics a terra ferma, serviran de suport per a l’extensió dels ecosistemes naturals de biodiversitat existents al Parc des Lilas i als jardins de la morfologia suburbana existents al sector.

La trama vegetal funciona com una infraestructura articuladora del territori que articula el territori que permet establir una densitat no sentida. Recrear una nova centralitat apostant pel capital humà i reestructurant el territori des d’una escala més sensible, amable i domèstica que s’inspira en la poesia de l’entorn existent i és capaç de donar una dimensió humana a la ciutat del segle XXI: la ciutat organolèptica.

Es tracta, doncs, d’establir un urbanisme solidari, que permeti l’acceleració de la transició ecològica i social, que integri la noció de mutualització tant dels aparcaments (inclòs l’aparcament “ja existent” del parc OPH) com dels cursos d’activitats. Circulacions horitzontals i aparcaments il·luminats de manera natural i instal·lació sistemàtica a tots els condominis d’espai privats participatiu (epp) per a residents.

Promotor: Ajuntament de Vitry, Sadev94
Arquitecto coordinador: Archikubik
Paisatgisme BERIM ; RICHEZ associés ; SECTEUR
Enginyeria mediambiental: Lesenr
Consultoria: Cabinet Scure
Topografia : Techniques TOPO
Superficie: 136.000 m2
Fase: En curs (2010-2020)

Certificats  mediambientals:
Label Éco-Quartier 2017, Fase 2


Nouvelles connexes