Projets

Quai aux grains

ZAC Ivry Confluences, Ivry-sur-Seine, França

Planificació urbana de 15.000 m2 amb (per l’illa sencera):

  • 190 habitatges
  • 53 habitatges socials
  • 163 places d’aparcament
  • 1100 m2 de comerç

Situat a Ivry Confluences, en un entorn en plena mutació urbana, aquest projecte reorganitza diverses parcel·les industrials (entre les quals cal destacar la Minoterie i l’antiga fàbrica SNFA). L’anàlisi de les empremtes històriques del lloc -el temps reinterpretat-, del seu context urbà actual -el temps present- i de la programació futura -el temps planificat-, evidencia la necessitat de portar la reflexió urbana a una escala de barri. Aquest anàlisi fa aparèixer una sèrie de línies de força que van estructurant el projecte urbà: sorgeix així la idea de plaça-lineal, un element obert exclusivament als vianants situat a l’interior de l’illa. Aquesta plaça-lineal passa a concretar la idea en que es fonamenta el projecte urbà de la ZAC, un sistema de «Parcs en xarxa». Aquesta plaça-lineal dilatada és un passatge públic dúctil que ofereix al llarg del seu recorregut diferents qualitats espacials i possibilita la diversitat d’usos dins de l’espai públic (EP).

El carrer Petits Hôtels es perllonga cap a l’interior de l’illa travessant-la. L’aparcament semisoterrat genera un paisatge operatiu que dialoga amb la topografia del lloc. Un moble-rampa banc i mirador a la vegada obre l’accés als jardins comunitaris situats sobre l’aparcament. Es crea així un espai de trobada i de relació, que garanteix la cohesió social entre els veïns.

L’anàlisi de l’existent condueix a plantejar un sistema de densificació a l’interior de l’illa, mentre que les volumetries que donen al bulevard de Branderbourg i al carrer Pierre-Rigaud segueixen les reverberacions dels edificis existents. Aquest procés fa que es conformin unes façanes de diferents alçades i d’escala domèstica cap al carrer, creant així una lògica urbana més amable amb el seu entorn. L’alineació sobre aquests dos eixos és contínua.

Promotor : Brémont
Arquitectes : Archikubik, Playtime AA, Crochon Brullmann
Medi ambient: ExNdo
Paisagista: Marion Talagrand
Superfície: 15.000 m2
Fase: Entregat 2015
Pel·lícula: Thierry Damilano

Certificats medi ambientals:
Certification H&E Profil A; Label BBC Effinergie; Certification HQE/RT 2005


Nouvelles connexes