LA CIUTAT SOBRE LA CIUTAT

Scène des Loges

Conversió d’un antic garatge Renault en habitatges, París XVe, París XVe, França

Archipels

Rehabilitació i ampliació d’edifici industrial al 22@ reconvertit en espais de treball. Barcelona

Dipòsit Rei Martí

centre cultural, Barcelona

Súnion

Rehabilitació i extensió d’un Colllegi i Institut, Barcelona