URBANISME

Agrocité Gagarine Truillot

Projecte urbà de 12Ha amb 2,5Ha d’agricultura urbana, espais públics, habitatges, activitats, oficines, comerços i equipaments

Écoquartier Rouget-de-Lisle

Planificació urbana de 136.000 m2 amb habitatges, activitats, comerç i equipaments